Andere tijden, nieuwe koers

Het gezegde ‘stilstand is achteruitgang’ is weliswaar oud, maar nog steeds springlevend. Zeker als je actief bent in wereld van mobiliteitsmanagement en ICT, is continue innovatie de norm. Na twintig jaar gewerkt te hebben onder het hoofdmerk Trinité Automation, is het tijd voor een volgende stap.

‘Good old Trinité’, jarenlang actief in dynamisch verkeersmanagement (DVM). We waren een van de eerste specialisten in DVM-producten. Sterker nog, we zijn ontstaan in de verkeerscentrale De Wijde Blik (VC-NWN), waar voor het eerst integraal verkeersmanagement is toegepast. We zagen daar het belang van systeem- en businessintegratie en zijn daarom met z’n drieën het bedrijf Trinité – de heilige drie-eenheid- gestart.

 

 

Historie

In ons twintigjarig bestaan hebben slimme integratie en coördinatie altijd centraal gestaan. We integreerden alle applicaties van de verkeerscentrale VC-NWN tot één systeem. Samen met kennisinstituten ontwikkelden we de bottom-up business logic HARS. Deze systematiek met de werking van een neuraal netwerk, paste automatisch de regeling van verkeerslichten en informatiepanelen aan, zodat reistijden zo kort mogelijk bleven. HARS plaatste ons prominent op wetenschappelijke fora over de hele wereld en stelde ons in staat om verkeer in grote gebieden volledig geautomatiseerd te managen. In de Metropoolregio Amsterdam bespaarden we hiermee vijftien procent voertuigverliesuren. Tenslotte worden alle spitsstroken in Nederland bediend met software van Trinité.

 

 

Andere tijden

Toch nemen we afscheid van Trinité omdat de tijden zijn veranderd. Vroeger waren alleen overheden verantwoordelijk voor verkeersmanagement, nu verschuift dit langzaam naar publiek-private samenwerking. De weggebruiker staat meer centraal als gevolg van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. De uitdaging is niet meer te denken in netwerkbelang of persoonlijk belang, maar te streven naar oplossingen waarbij beide belangen zo goed mogelijk gediend worden.

Nieuwe koers

De tijd heeft ons ook veranderd. Na lang met plezier voor overheden te hebben gewerkt, concluderen wij dat de overheid een goede en vaak noodzakelijke partner is. Maar willen wij echt een duurzame verbetering in verkeer en mobiliteit realiseren, dan is rechtstreekse aansluiting van de gebruikers van infrastructuur noodzakelijk. Wij zien het daarom als onze taak om hen te voorzien van instrumenten waarmee zij veilig, betrouwbaar en gemakkelijk gebruik kunnen maken van onze wegen. De afgelopen jaren hebben wij hard gewerkt aan een nieuwe range producten, gericht op het optimaal faciliteren van weggebruikers.

“Wij geloven nog steeds dat het slim en geautomatiseerd linken van verkeersdeelnemers en stakeholders leidt tot veilige en betrouwbare mobiliteit. In die zin is er in twintig jaar niets veranderd.”

Nieuwe producten

Nu deze producten klaar zijn is het tijd voor de introductie. We hebben gekozen dit te doen onder de naam TrafficLink in een nieuwe huisstijl. Deze naam past bij onze nieuwe producten, is herkenbaar voor onze doelgroepen en geeft goed onze visie weer. Wij geloven er nog steeds in dat het slim en geautomatiseerd linken van verkeersdeelnemers en stakeholders leidt tot veilige, betrouwbare en comfortabele mobiliteit. In die zin is er in twintig jaar niets veranderd.

 
Nieuwe TrafficLink producten

 

 

Blog

U kunt van mij elke maand een blog verwachten met onze visie op het veilig en bereikbaar maken van Nederland. Hieronder enkele onderwerpen waar wij een duidelijke visie op hebben. Over welk onderwerp wilt u graag een blog lezen? 

Wat is uw favoriete onderwerp?
0
0
Neem contact op

Interesse in onze diensten? Neem dan gerust contact met ons op via mail of bel 0297 51 44 55

Not readable? Change text.