The_Intelligent_Traffic_Cloud

Door een beetje flexibel te zijn, zorgen de gebruikers samen dat iedereen op tijd op zijn bestemming aankomt.

Files nemen al jaren toe in Nederland en de verwachting is dat de situatie de komende tijd verder verslechtert. Niet alleen op snelwegen staat het vast, maar ook bij lokale knelpunten, bedrijventerreinen, distributiecentra, pretparken en evenementen. Files zorgen voor stress en verzuim bij medewerkers en slechte bereikbaarheid gaat ten koste van de aantrekkelijkheid van locaties.

Sociaal platform om files te bestrijden

De oorzaak van files is simpel: teveel mensen maken tegelijkertijd gebruik van dezelfde weg en dat gaat niet. Om files succesvol te bestrijden, moet de weggebruiker die het probleem mede veroorzaakt, ook onderdeel zijn van de oplossing. Daarom hebben wij de Intelligent Traffic Cloud ontwikkeld. Een sociaal platform waarmee gebruikers samenwerken aan het verminderen van files, door hun reismoment met elkaar af te stemmen. De toestroom van weggebruikers wordt gedoseerd, zodat er nooit teveel tegelijkertijd op hetzelfde stukje weg rijden.

Samen op tijd komen

Gebruikers van de Intelligent Traffic Cloud – op bijvoorbeeld een bedrijventerrein – geven via app of web hun gewenste reismoment op. Het platform verdeelt de aanmeldingen gelijkmatig over tijdsloten, zodat verkeersdrukte goed gespreid wordt. De gebruiker ontvangt een persoonlijk tijdslot, dat iets eerder of later kan zijn dan het opgegeven reismoment. De Intelligent Traffic Cloud houdt bij of gebruikers zich aan hun tijdslot houden en beloont trouwe deelnemers. Door een beetje flexibel te zijn, zorgen de gebruikers samen dat iedereen op tijd op zijn bestemming aankomt.

Tijdsloten in musea

Succesvol toegepast in musea

Tijdsloten worden al jaren succesvol bij musea toegepast om wachtrijen te voorkomen. Om grip te krijgen op de toestroom van bezoekers, krijgen mensen een tijdslot toegewezen bij het kopen van hun toegangstickets. Het principe is hetzelfde: voorkomen dat er ongecoördineerd teveel mensen tegelijkertijd op het meest populaire tijdstip komen. De Intelligent Traffic Cloud voorkomt op soortgelijke wijze dat er teveel weggebruikers tegelijk bij hetzelfde knelpunt aankomen.

intelligent_cloud

Doe mee!

Staat het bij uw kantoor, distributiecentrum, bedrijventerrein, pretpak, of ander lokaal knelpunt ook vaak vast? Komt dit omdat er teveel mensen tegelijk aankomen of vertrekken? Laat het ons weten, want hoe meer locaties en deelnemers, des te meer files de Intelligent Traffic Cloud kan voorkomen. 

Gebruik het formulier om uw knelpunt geheel vrijblijvend op te geven en we nemen snel contact op om te kijken hoe de Intelligent Traffic Cloud kan helpen.

ITC ook makkelijk integreerbaar

Frequently Asked Questions

Het idee van de Intelligent Traffic Cloud is eenvoudig, maar het bestrijden van files is in de praktijk zeer complex. Daarom krijgen wij regelmatig vragen over of en hoe de Intelligent Traffic Cloud werkt en hoe het zit met andere methoden om files te verminderen. We hebben de antwoorden van de meest gestelde vragen op een rijtje gezet.

Werkt het wel als niet iedereen meedoet?

Zeker, de Intelligent Traffic Cloud houdt hier rekening mee.  Er hoeft maar een klein percentage weggebruikers deel te nemen voor een merkbaar effect. Heeft u ook het idee dat er op vrijdagmorgen veel minder verkeer op de weg is? Misschien een verrassing, maar dat is dus niet zo. De drukte is alleen wat beter gespreid en dat is wat de Intelligent Traffic Cloud ook doet. Maar hoe meer deelnemers, hoe beter natuurlijk. De Intelligent Traffic Cloud houdt ook rekening met no-shows, laatkomers en de verwachte en actuele verkeersdrukte. Met recht een Intelligent Traffic Cloud dus. 

Moet er niet gewoon meer asfalt komen?

Sommigen zien meer asfalt als dé oplossing voor files. Meer asfalt is echter zeer kostbaar, niet duurzaam en brengt maar tijdelijk verlichting. De capaciteit van ons wegennet is de afgelopen jaren al fors uitgebreid, maar toch breken we filerecord na filerecord. Wij geloven meer in het beter benutten van bestaande infrastructuur als oplossing voor files. 

Kunnen we niet beter spitsmijden, thuiswerken of fietsen?

Niet in de spits reizen is de beste manier om files te voorkomen. Het is echter niet voor iedereen mogelijk om (vaak) thuis te werken of naar het werk te fietsen. Voor het beste resultaat zou de Intelligent Traffic Cloud uitstekend naast andere initiatieven ingezet kunnen worden voor het maximale resultaat. 

Bestrijden van files is toch een overheidstaak?

Onze overheden doen hun best de doorstroming op de wegen zo goed mogelijk te houden houden. Maar de overheid kan (gelukkig) niet echt ingrijpen in de oorzaak van files: ons reisgedrag. Daarom proberen zij de drukte zo goed mogelijk in goede banen leiden met verkeersmanagement, goede verkeersinformatie en weginspecteurs. Om files echter effectief te bestrijden, zullen we wat aan ons reisgedrag moeten veranderen. Een betere wereld begint bij uzelf. Maar omdat verandering lastig alleen te realiseren is, hebben we daarvoor de Intelligent Traffic Cloud ontwikkeld. 

En slimme navigatie-apps met realtime verkeersinformatie dan?

Navigatie-apps worden beter omdat de verkeersinformatie veel betrouwbaarder is geworden. Maar heeft verkeersinformatie ooit een file voorkomen? Navigatie-apps bieden op basis van realtime verkeersinformatie alternatieve routes, maar omdat steeds meer mensen die apps gebruiken, wordt het ook daar steeds drukker. Bovendien zorgen deze apps voor sluipverkeer op plekken waar dat eigenlijk ongewenst is. Bijvoorbeeld op landweggetjes of bij scholen.

Nog vragen?

Heeft u nog vragen over de Intelligent Traffic Cloud of de inzet van het platform bij uw knelpunt? Laat het ons weten en we nemen snel contact op!

Neem contact op

Interesse in onze diensten? Neem dan gerust contact met ons op via mail of bel 0297 51 44 55

Not readable? Change text.