Slibt Nederland dicht of gaan we beter samenwerken?

Door de aantrekkende economie slibben nieuw aangelegde wegen snel weer dicht. Fact of life of zou het ook anders kunnen? Meer wegen aanleggen, rekeningrijden of gewoon slimmer samenwerken? Wij geloven in het laatste en daarom deze verkenning van de verschillende oplossingen.

Verbreden alleen geen oplossing

Het aanleggen of verbreden van wegen is effectief om grote steden met elkaar te verbinden. Tussen de steden is veel verkeer en vraag naar extra wegcapaciteit. Er is echter een probleem: uiteindelijk komen alle verbrede wegen aan in lokale gebieden met een beperkte verwerkingscapaciteit. Kijk naar evenementenverkeer onderweg naar het Arenapoort-gebied in Amsterdam. Ondanks de prachtige en brede A2, staat het verkeer regelmatig hopeloos vast voor het Arena-gebied. Het verkeer in de buurt krijgen lukt prima, het verwerken in het gebied via de Burgemeester Stramanweg niet!

Vraagsturing

Als er teveel mensen tegelijkertijd gebruik willen maken van een faciliteit, zal er altijd een wachtrij staan, dit is een economische realiteit. Een pompstationhouder maakt heel bewust een afweging met betrekking tot de gemiddelde bezettingsgraad: hoeveel bezinepompen moet hij aanleggen om de wachtrijen op piekmomenten acceptabel te houden, terwijl de leegstand op daluren niet dermate is dat de investeringskosten niet worden terugverdiend. Voor wegen geldt hetzelfde principe, het is niet betaalbaar en onwenselijk om alle wegen aan te passen aan de piekbelasting. Om verkeersproblemen te bestrijden, moet de vraag tijdens de spits verspreid of verminderd worden.

Rekeningrijden?

Is rekeningrijden dan de oplossing? Daarmee wordt de vraag tijdens de spits verminderd. Het kan zeker helpen, maar is het middel niet erger dan de kwaal? Er zal fors geïnvesteerd moeten worden in technologie om dit mogelijk te maken, wat veel tijd gaat kosten. Daarnaast ontstaat toch algauw een maatschappij waarbij gebruik van wegen tijdens spitsuren primair is voorbehouden aan kapitaalkrachtigen. Dat is niet gewenst en  mede hierdoor is de laatste poging tot invoeren mislukt. Kortom rekeningrijden gaat op korte termijn dit probleem niet oplossen.

Slotmanagement

Zou het ook anders kunnen? Wij denken dat er enorme winst te behalen valt uit beter samenwerken. Daarbij denken wij niet alleen aan het realtime delen van verkeersinformatie, maar vooral aan het actief managemen van het gebruik. Door reizigers in een gebied met persoonlijk reisadvies actief te verdelen over beschikbare wegcapaciteit en hen een eigen tijdsslot toe te wijzen waarin zij mogen reizen. In plaats van ongewenst gedrag te beprijzen, wordt met een  beloningssysteem gezorgd dat het gewenste reisgedrag gestimuleerd wordt. In de luchtvaartindustrie gebeurt dergelijk slotmanagement al jaren. Door technologische ontwikkelingen kan deze aanpak ook snel gemeengoed worden voor wegverkeer. Uiteraard niet zoals in de luchtvaartindustrie grotendeels handmatig, maar door het realtime uitwisselen van relevante vervoersintenties. Internet of Things (IOT) maakt het mogelijk om snel en eenvoudig informatie met elkaar uit te wisselen. Nu nog een geautomatiseerde coördinator om de slots te managen.

Samenwerken

Met dat doel voor ogen zijn wij samen met het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) begonnen aan de ontwikkeling van het platform The Mobility Makers. Een volledig automatische oplossing die de bereikbaarheid verbetert in gebieden met verkeersproblemen. The Mobility Makers verspreidt de vraag naar mobiliteit over tijd en beschikbare wegen. The Mobility Makers verbindt bedrijven, overheden en reizigers in het gebied en laat hen hun (vervoers)intenties slim op elkaar afstemmen. De eerste resultaten zien er veelbelovend uit. De modellen laten zien dat files en wachttijden in het gebied meer dan halveren, en dat bij een deelnamepercentage van slechts 25 procent! Resumerend, ga meer samenwerken dat is sneller te realiseren, goedkoper en vooral ook een eerlijke verdeling van de infrastructuur. Binnenkort gaan we met de The Mobility Makers live in een groter gebied. Ik houd u op de hoogte van de resultaten.

Meer weten? Ik nodig u van harte uit te reageren op mijn blog of uw mailadres achter te laten via onderstaande button.

Ja neem contact met mij op!

 

4
0
Comments
  • Michiel

    Ha Frank, weer een geweldig idee. Via je mobieltje (op afstand gestuurd) wakker worden vervolgens scheren en ontbijten. In de auto stappen na exact 35 min. omdat je gewekt bent voorafgaand aan de tijd dat je in je auto moet zitten. Ik zie het helemaal voor me. En dan automatisch naar je werk met de nieuwe Tesla. Succes ermee, je weet me te vinden voor meer ideeën. Tot snel, Michiel.

Neem contact op

Interesse in onze diensten? Neem dan gerust contact met ons op via mail of bel 0297 51 44 55

Not readable? Change text.